cart

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

------------------------------------------

Chuyên viên tư vấn tổng hợp

 Ms Ngoan

  024.355.77.270 EXT 103

    09.7777.1586

 

Kinh doanh 1

 Ms Trang:  

  024.355.77.270 ext 105

   098.888.6870

----------------------------------------

Kinh doanh 2

 Ms Linh :  

  024.355.77.270 ext 106

   0976.284.184

------------------------------------------

Hỗ trợ kinh doanh, kho hàng

 Ms Vân Anh:  

  024.355.77.270 ext 101

   0969.882.782

------------------------------------------

Dự Án, Cân Ô Tô, Cân Công nghiệp

  024.355.77.270 ext 103

   0966.552.554

------------------------------------------

Hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa

 Mr Tuân :  

  024.355.77.270 ext 102

   0974.888.773

-----------------------------------------

Hỗ trợ kỹ thuật bảo hành

Mr Thuân:

  024.355.77.270 ext 102

   0964.888.033

Chúng tôi nhận sửa chữa các loại cân treo điện tử, cân móc cẩu điện tử của các hãng như Mettler Toledo, Cân treo Sifang, Cân treo fuda, cân treo Cas, cân treo Macus, cân treo ocs và các loại cân treo của Trung Quốc đài loan khác. Chúng tôi cung cấp cả các dịch vụ hiệu chỉnh lại cân, kiểm định cân ...


 1   2